อบรมหัวข้อ Email Security แก่ บริษัท วาย.เอส.เอส.(ประเทศไทย) จำกัด

ภาพกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีแลนด์
Image

อบรมหัวข้อ Email Security แก่ บริษัท วาย.เอส.เอส.(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ได้อบรมหัวข้อ Email Security แก่ บริษัท วาย.เอส.เอส.(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตโช้คอัพสัญชาติไทยระดับโลก ณ ห้องประชุมบริษัท YSS เพื่อให้การใช้งานระบบ Email ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

  • Date: 30 Sep 2018
  • Location: Technology Land Head Office