Joined World Hosting Day

ภาพกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีแลนด์
Image

Joined World Hosting Day

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงาน World Hosting Day ณ ถนน Battery Road ประเทศสิงคโปร์ โดยภายในงานนี้ผู้ให้บริการ Cloud, Server, Hosting ชั้นนำระดับโลกได้เข้าร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น

ณ ที่นี้ SpamExpert จากประเทศเนเธอร์แลนด์ Partner ของ เทคโนโลยีแลนด์ ในด้าน Spam Filter ได้ขึ้นพูดในหัวข้อ Email Security 2.0 โดยได้กล่าวถึงภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ที่จะติดมาพร้อมกับ Email และการป้องกันความเสี่ยง ซึ่ง คุณสุวรรณี จันทร (Email Server Engineering) ในฐานะตัวแทนจากเทคโนโลยีแลนด์ ได้เข้าร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

โดยภัยคุกคามและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับอีเมลในประเทศไทย มีความแตกต่างกับภัยคุกคามในยุโรปเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการพบปะพูดคุยที่ดีอย่างยิ่งเพื่อให้ทางทีม Partner ของเรานำข้อมูลไปพัฒนาระบบ Spam Filter ที่รองรับกับการใช้งานของคนไทยมากขึ้น

  • Date: 02 Sep 2014
  • Location: Technology Land Head Office