Microsoft 365 VS Office 2021 ต่างกันอย่างไร ?

Microsoft office 365 นั้นรู้จักกันดีอยู่แล้ว เพราะว่าได้มีการใช้งานโปรแกรม Word, Excel และ PowerPoint กันเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ได้มาในชื่อใหม่ว่า Microsoft 365 ซึ่งการเปลี่ยนชื่อใหม่นั้นมาจากสถานการณ์โควิด 19 ที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงทให้หลาย ๆ บริษัทได้ปรับเปลี่ยนการทำงานให้อยู่ในรูปแบบ Work from home (WFH) ซึ่งสิ่งสำคัญที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่บ้าน นั่นก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ Windows และโปรแกรมสามัญที่หลาย ๆ ส่วนงานต้องใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งคงหนีไม่พ้นโปรแกรม Microsoft … Continue reading Microsoft 365 VS Office 2021 ต่างกันอย่างไร ?