การปลอมแปลงอีเมลใน Email Hosting คืออะไร ?

เมื่อเราพูดถึงเรื่องการปลอมแปลงอีเมล สำหรับผู้ใช้งาน Email Hosting อาจเคยพบกับอีเมล Spam , Junk กันอยู่บ่อยครั้งอยู่แล้วซึ่งคืออีเมลลักษณะที่ไม่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานอีเมล แต่อีเมลปลอมแปรงนั้นต่าง ออกไปเนื่องจากอีเมลปลอมแปลง เป็นการจัดทำขึ้นมาเพื่อล่อลวง หรือ โจมตีผู้รับแต่ละเจ้าโดยตรงซึ่งจะมาในรูปแบบของการปลอมอีเมลให้เหมือนกับฉบับที่ผู้ติดต่อของท่านใช้งานการติดต่อเข้ามาเป็บประจำอยู่แล้วหรือการปลอมชื่ออีเมลให้คล้างคลึงกับผู้ติดต่อ การปลอมแปลงอีเมล คืออะไร การปลอมแปลงอีเมลใน Email Hosting เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ผู้ไม่หวังดีใช้ในการโจมตีผู้ใช้งานอีเมล โดยการสร้างอีเมลที่มีการปลอมแปลงหน้าตาให้เหมือนกับอีเมลที่ผู้ใช้งานได้รับเป็นประจำอยู่แล้ว การปลอมแปลงนี้อาจทำให้ผู้รับเชื่อว่าอีเมลฉบับนั้นมาจากผู้ติดต่อของตนจริง และนำไปสู่การดำเนินการตามคำขอหรือการเปิดเผยข้อมูลธุรกิจที่ไม่เหมาะสมแก่ผู้ไม่หวังดีได้ รูปแบบของการปลอมแปลงอีเมล การปลอมแปลงอีเมลนั้นมีหลายหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับทางผู้ไม่หวังดีว่าจะได้รับข้อมูลแบบใดมาหรือต้องการข้อมูลใดจากท่าน ดังนั้นเราจึงจะนำรูปแบบของการปลอมแปลงอีเมลและวิธีสังเกตุเบื้องต้น มาให้ได้ทราบกันดังนี้ วิธีการตรวจสอบการปลอมแปลงอีเมลเบื้องต้น ข้อมูลโดยสรุป การปลอมแปลงอีเมลใน … Continue reading การปลอมแปลงอีเมลใน Email Hosting คืออะไร ?