ปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้ Email Hosting ปลอดภัยอย่างไร ?

หลายๆ คนมักเคยได้ยินเรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) มาเยอะแล้วซึ่งอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ความซับซ้อนและยากต่อความเข้าใจ แต่ในปัจจุบันและอาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวจนถึงอาจจะใช้อยู่ในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ตัวไปแล้ว ปัญญาประดิษฐ์ คือ อะไร ? ปัญญาประดิษฐ์ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Artificial Intelligence (AI) เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างปัญหาเสมือนเพื่อช่วยในการทำงานหรือตัดสินใจแทนมนุษย์ หรือ ขอยกตัวอย่างการทำงานง่ายๆ เช่น ในอดีตการที่จะวินิฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคปอดชนิดใด อาจจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญของแพทย์ในการดูฟิลม์ X-Ray แต่ปัจจุบันอาจจะใช้ AI ในการช่วยวินิฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคปอดชนิดใด โดยอาศัยจำนวนข้อมูลมหาศาล (Big … Continue reading ปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้ Email Hosting ปลอดภัยอย่างไร ?