การสำรองข้อมูลในระบบ Email Hosting เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

ในการใช้งาน Email Hosting สักระยะนั้น User ผู้ใช้งานจะมีข้อมูลทั้ง เข้า และ ส่งออกจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นข้อมูลที่สำคัญในการติดต่อธุรกิจอย่างมาก บางฉบับจึงไม่สามารถลบออกได้ หรือ ไม่ต้องการให้ข้อมูลเหล่านั้นสูญหายไปดังนั้น การสำรองข้อมูล(Black Up) จึงมีคาวมจำเป็นอย่างมากในการสร้างความมั่นคงของข้อมูลอีเมล การสำรองข้อมูล สามารถทำได้อย่างไรบ้าง ในระบบอีเมลบางระบบนั้น จะมีการ Black Up ของท่านไว้อยู่แล้ว หากท่านเผลอทำการลบอีเมลออกจะสามารถแจ้งผู้ดูแลระบบตรวจสอบและดึงข้อมูลกลับมาได้เลย หรือท่านสามารถสำรองข้อมูล(Black Up) อีเมลของท่านลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเองด้วยการใช้งาน POP3 ในโปรแกรมตรวจสอบอีเมลอย่างเช่น … Continue reading การสำรองข้อมูลในระบบ Email Hosting เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย