ตีพิมพ์ผลงานการวิจัยด้านความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในหัวข้อ "การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการปกป้องความปลอดภัยสำหรับการปลอมแปลงผู้ส่ง" (Intelligent Blacklist Security System for Protecting Spammer in Corporate Email Solution: A Case of Corporate Email Service Provider in Thailand) ในงานประชุมนานาชาติด้านการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ณ ประเทศเกาหลีใต้ (23 rd International Conference on Advanced Communications Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทีมวิจัยของบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ได้วิจัยและพัฒนากว่า 3 ปี โดยนวัตกรรมดังกล่าวจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการตรวจจับผู้ปลอมแปลง Email ผู้ส่ง เมื่อระบบพบว่ามีผู้ส่งรายใดพยายามจะปลอมแปลงชื่อ Display Name หรือ Email และส่งมาให้ User ในระบบ ระบบจะสามารถตรวจจับและรายงานไปยัง User ทันทีซึ่งจะสามารถช่วยลดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและปกป้องให้ User มิให้หลงกลในการสนทนากับ Hacker ที่พยายามจะปลอมแปลงตัวตนเป็นคู่ค้าของ User ซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจจำนวนมหาศาล


โดยระบบดังกล่าวอยู่ในระหว่างการวิจัยและพัฒนาของ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด และจะนำขึ้นใช้งานจริงในเร็วๆนี้ ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยขั้นสูงที่ได้รับการยอมรับในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงระดับโลก (IEEE) ซึ่งเทคโนโลยีแลนด์ได้ตอกย้ำการเป็นผู้นำในการให้บริการระบบ Email Server ในประเทศไทยรวมถึงเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล


คลิ๊ก ดูการทำงานของ AI Security and Machine Learning

Category Meeting Date 2019.06.06 At Victor club, FYI Center