สัมนาในหัวข้อ .th reseller Meeting 2019

บริษัทเทคโนโลยีแลนด์ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานสัมนา th reseller Meeting 2019 #1 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Victor club อาคาร FYI Center


โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ Reseller ของ THnic ทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา Brand ขององค์กร ให้สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน โดยได้มีวิทยากรคุณ ว่านน้ำ ณ พันทิป (กรรมการสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และ Online Influencer ที่มี Official Project กับ Pantip คนเดียวในไทย) โดยมีหัวข้อการสัมนา “เตรียมแบรนด์ให้ทันโลกดิจิทัล” เพื่อทำให้ Reseller ของ THnic ทุกท่านได้เรียนรู้ Trend Marketing ในปัจุบัน และนำมาปรับใช้ในการสร้าง Marketing Brand ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในปัจุบันได้มากขึ้น

Category Meeting Date 2019.06.06 At Victor club, FYI Center