อบรมหัวข้อ email security แก่บริษัท ที.ซี.ซีลลิ่ง แอนด์ ปั๊มปิ้ง จำกัด

บริษัทเทคโนโลยีแลนด์ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมให้ความรู้หัวข้อ email security แก่บริษัท ที.ซี.ซีลลิ่ง แอนด์ ปั๊มปิ้ง จำกัดตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์ว HITACHI, COVAL, UTE VALVE, NAKAKITA, SEKISUI, FISHER และเป็นผู้ผลิต, จำหน่ายปั๊มทุกชนิดและเป็นผู้นำเข้า, ส่งออก


ในการอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ email ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยรวมไปถึงการระมัดระวังไวรัสที่มากับ email ในรูปแบบต่างๆเช่น phishing mail การปลอมแปลง display name เป็นต้น

Category Meeting Date 2019.11.18 At Victor club, FYI Center