อบรมหัวข้อ Email Security แก่ บริษัท วาย.เอส.เอส.(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ได้อบรมหัวข้อ Email Security แก่ บริษัท วาย.เอส.เอส.(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตโช้คอัพสัญชาติไทยระดับโลก ณ ห้องประชุมบริษัท YSS เพื่อให้การใช้งานระบบ Email ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

Category International Seminar Date 2018.09.30 At บริษัท วาย.เอส.เอส.(ประเทศไทย), กรุงเทพ