เข้าร่วมงาน Smart Device Export Consortium

เจ้าหน้าที่ บจก.เทคโนโลยีแลนด์ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีร่วมกับนักธุรกิจชาวเกาหลีใต้ในงาน Smart Device Export Consortium ณ โรงแรมสวิส เลอคองคอร์ด กรุงเทพ

Category International Seminar Date 2017.11.30 At เลอคองคอร์ด, กรุงเทพ