อบรม Email Security ให้แก่ลูกค้า

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ให้การอบรมด้านความปลอดภัยของ Email (Email Security) แก่กลุ่มบริษัทในเครือ Globalseal ณ สำนักงานจังหวัดระยองโดยมีพนักงานเข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก


โดย Globalseal ดำเนินธุรกิจด้าน ศูนย์ซ่อมและผลิต กระบอกไฮดรอลิค และ นิวแมติกส์ โดยวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญโดยมีสำนักงานในกรุงเทพฯ และระยอง


การอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความรู้ด้านความปลอดภัยต่อการใช้งาน Email แก่ User ผู้ใช้งานทุกระดับ เช่น การเฝ้าระวังไวรัสที่แอบแฝงมากับ Email ต่างๆ, phishing mail และการปลอมแปลง Email เป็นต้น

Category International Seminar Date 2017.11.07 At Globalseal, Rayong