SLA Time

รวดเร็วและมืออาชีพ ภายใน 3 นาที

3 Mins

คุณควรจะได้รับการตอบกลับทาง Ticket ภายใน 3 นาที และนี่คือสิ่งที่เราให้คำมั่น

Monitoring

ทีม Support ของเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีม Monitoring ทำให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

Real Time

ความเร็วในการตอบกลับจะทำให้คุณสัมผัสถึงการตอบโต้อย่าง Real Time

Software

เราใช้ Software บริหารจัดการ Ticket อย่างมืออาชีพ ทำให้การแก้ไขปัญหานั้นรวดเร็วมากขึ้น

Love Ticket

พนักงานของเราทั้งหมดถูกฝึกให้มีทัศนคติที่ดีในการช่วยเหลือลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกันตลอดเวลา

*ระยะเวลารอคอยอาจมากกว่าปกติ หากมีผู้คนติดต่อเข้ามาพร้อมกันจำนวนมาก

*นอกเวลาทำการจะไม่มี SLA Time หรือระยะรอคอย